Toegangsprijzen

Alleen schaatsen:*                         

Toegangs kaart              €  5,-                                          

10 rittenkaart                 € 40,-                                                      

 

Inclusief huur schaatsen: 

Toegangs kaart               € 7,-                                                 

10 rittenkaart                  € 56,-   

 

Bobby per uur:                € 3,-                                          

 

Toegangs kaarten zijn 4 uur geldig!

* Ik neem mijn eigen ijshockey- of kunstschaatsen mee.

** Bij extreme drukte kan de ijscrew besluiten gedurende een bepaalde tijd geen nieuwe     schaatsers op de baan toe te laten.

 

We maken graag wat afspraken met je!

 • Op en rond de ijsbanen van ‘Zeeland houdt van schaatsen’ wordt pestgedrag niet getolereerd. Behandel elkaar met respect en laat iedereen in zijn of haar waarde. Wanneer pestgedrag op en rond de ijsbaan geconstateerd wordt, zal de toegang tot de ijsbaan worden ontzegd.
 • De ijsbaan mag alleen betreden worden met ijshockeyschaatsen of kunstschaatsen.
 • Betreden van de ijsbaan is geheel op eigen risico.
 • Bij betreden van de ijsvloer is het dragen van handschoenen verplicht.
 • Betreden van het schaatsgedeelte (de schaatsbaan) mag alleen op vertoon van een geldig entreebewijs.
 • Aanwijzingen van ijsbaanmedewerkers dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.

 

Aansprakelijkheid

De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan; de organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan of vermissing van (persoonlijke) eigendommen; de organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

Onze huisregels

Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of in bezit te hebben in de directe omgeving van de ijsbaan:

 • glaswerk,
 • blikjes,
 • plastic flessen,
 • alcoholhoudende dranken,
 • vuurwerk,
 • drugs,
 • wapens,
 • of scherpe voorwerpen.

Het is verboden te roken op de ijsbaan. Het is verboden sneeuwballen te gooien op en of rond de ijsbaan.